Иска ви се да забогатеете от Е-книги? Фокусирайте се върху „Устойчивата стойност“!

Повишена стойност на дигиталното съдържание. Повишена възвръщаемост от рекламите, основана на повишената лоялност на  потребителите, и не на последно място повишена ефективност на пазара. Достъпни и налични устройства, чрез които да се консумира това ново съдържание.

Не е ли това, което всеки иска?

Публикувам тук мой превод на един материал, който много ми хареса и съдържа в себе си доста истини за възможностите и трудностите съпътстващи развитието на пазара на е-книги.

Иска ви се да забогатеете от Е-книги? Фокусирайте се върху „Устойчивата стойност“!
от Chris Rechtsteiner, Page Foundry, Inc.   оригинален текст тук

Някои решения са наистина прости. Решението да tweet-ваш, например е просто.  Отнема само 140 знака. Същото важи за  коментарите към уеб страници, писането на мейл  до редактор на сайт или създаването на собствена блог публикация.

Тези решения за генериране на съдържание могат да бъдат взети лесно и без особени последици  по всяко време. Това е причината да виждате такова широко разпространение на новите къси форми на дигитално съдържание. Но както всички ние знаем, писането на блог публикация или tweet не е бизнес план приложим на практика, особено за издатели от по- голям мащаб. Информацията е ефимерна- не  е трайна . Какво е трайна информация?  Информацията в книгите, вестниците и  списанията, но не само. Истинското предизвикателство е да измислим как да създадем и доставим „устойчива стойност“.

Ето и няколко идеи за начало на разговора…

ИЗДАТЕЛИ
Издателите трябва да доставят дигитално съдържание, което дава моментално удовлетворение и най-важно дълготрайна стойност за читателя. Проблемът днес е, че на придобиването на дигитално съдржание се гледа като на нещо времено.  Човек  купува и консумира дигитално съдържание,  след което или изтрива или архивира или забравя. Дигиталното съдържание (книги, вестници, списания) трябва да се превърне в лесно достъпни порции информация, които да станат чст от ежедневието на потребителя. Съдържанието трябва да се вмъква лесно в разговори и да се споделя в релано време. Дигиталното съдържание трябва да се превърне в неразделна част от информационният облак и източниците за справка на потребителя.

Като издател вие уведомявате ли читателите си за за тази стойност във вашите предложения? Предлагате ли изобщо тази стойност? Сигурен съм че това често се пропуска в стремежа да се достави все повече и повече съдържание. Издателите рядко се спират и ангажират читателя по нов и по- пълноценен начин.

Няма нужда дигиталното съдържание да бъде безплатно или евтино.  Силата е в ръцете на издателите и авотрите, които по думите на Майкъл Блумберг могат да създадат „съдържание, за което хората искат да плащат“. Ако читателите искат да платят, по дефиниция това означава, че стойността е била разпозната. Съдържанието трябва да бъде припознато като актив от читателите преди, след и по време на придобиването и консумирането. Читателят може да избере да го сложи на дигиталния си рафт и нищо повече.   То трябва да се усеща като разпознаваем актив, който е на разположение, без значение къде се намира. Докато това се случва, парите получавани за съдържанието ще се увеличават.

РКЛАМИСТИ

Когато периодичното дигитално съдържание (новини и списания) влезе в играта, издателите трябва да изискват от техните  специалисти по маркетинг  да доставят най- доброто възможно съдържание, както и стойност  за потребителя, за да докажат своя ангажимент.  Това означава, че рекламистите трябва да се фокусират не върху доставянето на реклами, а на съдържание. Рекламите са изключително неефективни и са напреднали по хлъзгавия път надолу. Рекламистите и издателтите трябва да работят заедно за да предоставят качествено съдържание, което доставя устойчва стойност за читателя, не просто моментна фирмената визия.

Например, един производител на автомобили може да предложи начин за управление на разхода на гориво като „съдържание“, вместо поредната „реклама“ представяща снимка на кола. Помислете за допълнителната „фирмена“ стойност (лоялнст ако щете) която нещо от този вид може да създаде.  Това повишава стойността в експоненциална зависимост и е много по- социално ориентирано от алтернативите предлагани в момента.

Издателите не могат да позволят на рекламистите просто да сменят предназначението на съдържанието или да правят половинчати опити да трупат актив на чужд гръб. Това се случи с Мрежата и резултата беше скоростно намаляващ интерес и ефективност. Този спад ще подкопае финасите на рекламистите и издателите с един удар. Толкова е просто. Това е ключов фактор за успеха на периодичното съдържание, който не може да бъде подценяван при никакви условия.  Рекламите трябва да бъдат съдържание, съдържание което доставя устойчива стойност за марката, издателя и читателя. Докато това се случва, „рейтингите на рекламите“ ще се повишават, позволявайки цената на съдържанието да пада, а лоялноста към марката и ефективността да се повиши.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА УСТРОЙСТВА

Производителите на устройства трябва да направят така че съдържанието да е винаги достъпно за устройства, които могат да посрещант днешните и бъдещите нужди на читателите. Те трябва да го направят без да изискват подписването на месечни договори за Wi-Fi или 3G достъп. Този модел е пробван многократно и просто не работи. Издателите трябва да предоставят  на производителите на четци пълноценни каталози на съдържанието – без значение дали развиват устройство за четене на книги или мултифункционален таблет оптимизиран за динамично съдържание. Тези устройства трябва да имат гладък и всеобхватен достъп който позволява на читателя да намери, купи и чете съдържание по всяко време, на всяко място. Само когато всички тези елементи (съдържание, търговия, достъп) дойдат на мястото си, устройството ще достави стойността очаквана от читателя.  То трябва да бъде на „стенд бай“, а читателя трябва да има избор от широк кръг цени и възможности, за да бъдат посрещнати нуждите му.

ДИГИТАЛНАТА ЕКОСИСТЕМА ИЗИСКВА СЪТРУДНИЧЕСТВО

И така, след като знаците ясно показват какво точно трябва да правим, кое ни спира по пътя към устойчивата стойност? Липсата на дигитално-издателска екосистема на взаимно сътрудничество.

Участниците работят под мотото „всеки да се спасява се сам“, което е тяхната основна грешка. Очакват, че ще има една е-книга, един е-четец, една платформа да ги управлява всичките, но това твърдение е далеч от истината. Дигиталната екосистема е такава че тя както всяка екосистема, изизксва от участниците да работят в синхрон.

Част от проблема е в това, че въпреки дългогодишната си работа над разумна стратегия за дигиталното съдържание,повечето издатели все още боравят със списък от неизвестни. Като следствие от това, те чувстват, че техният бизнес модел е затрашен. „Защо преминаването към дигиталното е толкова трудно?“ е въпрос който се задава повече от всякога.

Простият отговор е в това, че технологиите и финансовите схеми,  които са замесени датират отдавна и не могат просто да се копират чрез бърза дигитализация. Пълният отговор също включва факта, че успешната дигитална стратегия не е едно нещо. Успешната дигитална стратегия трябва да бъде подкрепена от крайно сложна екоситема, която да бъде правилно управлявана по пътя към успешната доставка. Успеха се измерва в доставянето на устойчива стойност за масовия читател, както и за всеки член на екосистемата.

Ако вие сте издател на книги, вестници или списания, не е никак просто да вземете решението за преминаване към дигитално съдържание и за разширение на бизнеса си от печат към дигитални медии.

Спрете и помислете за това просто за няколко секунди. Предоставяните продукти и услуги,  включително от издателтите, производителите на устройства, фирмите за управление на съдържанието, генераторите на съдържание, медиите, доставчиците на финасови услуги, търговците и досавчиците на Wi-Fi достъп- всички те трябва да работят в пълен синхрон за да суздадат пълноценни и напълно интегрирани решения които читателите очакват днес и скоро ще изискват (по- късно днес или най- късно утре).

Всички участници трябва да получават изгода за себе си, за да предлагат решения за дигитално съдържание на крайните  потребители. Поглеждайки към това което наиситна лежи зад стратегията за дигитално съдържание, не е трудно да се види че става въпрос за разходи на стойност много по- голяма от 130те милиарда харчени годишно за книги, вестници и списания.

Към момента вие сигурно се питате, как аз, като член на тази екоситема, да направя дигиталното да сработи? Този отговор, за щастие, е доста прост. Доставете устойчива стойност.

ЗАЩО УСТОЙЧИВА СТОЙНОСТ
Всеки месец десетки или стотоци хиляди любители на книгите се причисляват към „дигиталните читатели“. Те агресивно купуват повече устройства за четене и повече е-книги във всеки час, всеки ден. Те гласуват , със своите портфейли и отделеното си време, за това че дигалното е настоящето и бъдещето за тях. Ако читателят преминаващ към дигаталното днес, хареса това което вижда , му дайте възможност  моментално да осъзнае устойчивата стойност от своята инвестиция.

Ако тези читатели срещнат трудности (без значение дали с устройството, със съдържанието или с достъпа) те ще се откажат още първия път. Дори по-лошо – ще бъде крайно невероятно те да се върнат към подобна покупка, към доставчика на услугата или марката на устройството заради лошия си опит. Очакванията и нуждите на читателя не могат да бъдат посрещнати и пазарната възможност не може да бъде реализирана без съвместно сътрудничество.

Все още, въпреки този масов ръст, сектора на дигиталното съдържание  остава незадоволен. Защо? Отново, отговорът е прост. Масовия читател (това е важно определение, защото не става въпрос за потребителските групи на първите ентусиасти и експериментаторите), все още предстои да гласува със своя портфейл. Цента на внедряването е твърде висока, а устойчивата стойност е твъре ниска, ако въобще е разпозната.

Това поставя отговорността за доставката на устойчивата стойност върху цялата еко система, само така може да се постигне ръст на целия пазар. На пръв поглед това звучи малко като социална идея, но не е така.  Екосистемата трябва да разпознае че всъщност всеки е зависим от другия, за постигнето на успеха…. също както телевизионните канали и кабелните оператори са били зависими някога, за да създадат чисто нов пазар за масовия потребител.

Чрез работа в полза на читателя в замяна на работата едни срещу други, членовете на дигиталната екосистема могат да предложат решения ориентирани към масовия потребител и да направят възможно участието си в тази следваща вълна на доходоносен ръст.

Повишена стойност на дигиталното съдържание. Повишена възвръщаемост от рекламите, основана на повишената лоялност на  потребителите и повишена ефективност. Достъпни и налични устройства, чрез които да се консумира това ново съдържание.

Не е ли това, което всеки иска?

Реклами

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google+ photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google+. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: